Odpovědi na otázky

od Abdrushina
Pořadí

Český překlad "Odpovědí na otázky" a některých dalších textů vydávaných v časopisech Gralsblätter, Der Ruf a Die Stimme v letech 1923 - 1937. Části některých textů se mohou nacházet současně v knize Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu

Poselství Grálu od Abdrushina Ve Světle Pravdy - Poselství Grálu
 1. Náboženství lásky
 2. Neposkvrněné početí
 3. Převraty
 4. Dobré skutky ze ctižádosti
 5. Zodpovědnost soudců
 6. Nevěřící kazatelé
 7. Léčení
 8. Řád Grálu
 9. Dětskost Boží
 10. „Panna“ Maria ve zvěstování
 11. Konfirmace
 12. Přiblížení se k řádu
 13. Věda a lidstvo
 14. Boží lidé
 15. Listy Grálu
 16. Teosofové
 17. Okultní školení, masitá nebo rostlinná strava
 18. Léčivý magnetismus
 19. Může býti stáří překážkou k duchovnímu vzestupu?
 20. Kdo je Syn Člověka?
 21. Abdruschin
 22. Lidské smýšlení a Boží vůle
 23. Sociální a politické úvahy
 24. Umění dechu
 25. Návštěva kostela
 26. Dar a prostředník
 27. Upadnutí do starých chyb
 28. Znak nakladatelství
 29. Výraz „Grál“
 30. Má Abdrushin protivníky?
 31. Jaké školení měl Abdrushin?
 32. Časopis „Der Ruf! (Volání!)“ (Oznámení nakladatelství)
 33. „Volání!“
 34. Smrt na kříži
 35. Zjevení Janovo
 36. Buddhismus
 37. Dětskost Boží II
 38. Katastrofy
 39. Bázliví věřící
 40. Rukopisy (Oznámení nakladatelství)
 41. Sdružení (Oznámení nakladatelství)
 42. Pracovní večery (Oznámení nakladatelství)
 43. Vytváření skupin a Poselství Grálu (Oznámení nakladatelství)
 44. Záhada z Konnersreuthu
 45. Lotr na kříži
 46. Měnící se pohlaví při znovuzrození
 47. Vánoce!
 48. Budou zodpovězeny všechny otázky?
 49. Byl Kristus vegetarián?
 50. Vlastní stvoření a hmotný svět
 51. V jakém vztahu je mystik vůči okultistům a spiritistům?
 52. Je Abdrushin protivníkem astrologie?
 53. Má Abdrushin přednášky i v jiných městech?
 54. Případ Konnersreuth
 55. Co je energie? Co je tíže?
 56. Poznání inkarnací z fotografií
 57. Je Abdrushin věštec?
 58. Kdo byla duše záhady z Konnersreuthu?
 59. Může být vyléčen člověk posedlý démonem?
 60. Kristus a reinkarnace
 61. Oznámení, případně hovory o knihách (Oznámení nakladatelství)
 62. Shrnutí otázek blízkých obsahem
 63. Přitažlivost stejnorodého
 64. Spiritisté
 65. Zkoumání kyvadlem
 66. Lorber
 67. Zkušební kámen okultismu
 68. Souboj
 69. Krišnamurti
 70. Spoluutrpením vědoucí
 71. Znovuzrození a náboženské vyznání
 72. Světový učitel
 73. Sekty a jejich působení
 74. Buddha
 75. Uctívání svatých
 76. Vztah Poselství Grálu k jiným naukám
 77. Kde se nachází temno?
 78. Poselství Grálu a Židé
 79. Syn Člověka jako soudce
 80. Co je Pravda?
 81. Jak to bylo před stvořením?
 82. Všelicos pozoruhodné (Zkoumání Slova)
 83. Redaktoři denního tisku
 84. Závěrečné prohlášení
 85. Pohádkové podání
 86. Velká bolest jde všemi zeměmi!
 87. Světlem povolaní
 88. Služba Grálu
 89. Antroposofie
 90. Odpověď na útoky
 91. Nepěkné myšlenky
 92. Proč mnozí v Poselství Grálu nic nenalézají?
 93. Trestá Bůh?
 94. Duch a duše
 95. Kdo jsou pomlouvači?
 96. Abdruschinovo stanovisko ke stávajícím společnostem
 97. Veřejné přednášky
 98. Pozemsky praktické rady
 99. Poselství Grálu rozbíjí sekty
 100. Co je vážné hledání?
 101. Výzkum rakoviny
 102. Úvodní slova (Der Ruf)
 103. Pocity méněcennosti
 104. Čistý bloud
 105. Rentgenové oči
 106. Pokušení Syna Božího na poušti
 107. Existuje „prozřetelnost“?
 108. Vyhnání z ráje
 109. Práce bez radosti
 110. Skupinová duše
 111. Chyby přes nejlepší chtění
 112. Nepoznávání Božího působení
 113. Přirozená a násilná smrt
 114. Milost a spravedlnost
 115. Osud Inků
 116. Osočování
 117. Útoky církví a sekt
 118. Modlitby
 119. Ježíšovy zázraky
 120. Přináší přepěstění předního mozku tělesné škody?
 121. Správné ohodnocení bližních
 122. Dávání a přijímání
 123. Je Abdrushin Žid?
 124. Můj cíl je duchovního druhu!
 125. Je možné pozemské zmrtvýchvstání?
 126. Odpověď na útoky
 127. Snahy některých bývalých učedníků

Poslední přednášky od Abdrushina pro veřejnost vydané v roce 1937 v časopise DIE STIMME:

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024