Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

20. Kdo je Syn Člověka?

OTÁZKA: Chce Abdrushin svými vysvětleními o „Synu Člověka“ poukázat na určitou osobu?

ODPOVĚĎ: Ne! Aby posluchač a čtenář mohl dodržet správný směr, chci zvláště poukázat na to, že moje zmínky o různých doposud všeobecně myšlených bodech, jako například o Synu Člověka, jehož oddělení v pojmu od Syna Božího jeví se mnohým čtenářům jako nové, a o mnoha jiných věcech, nejsou žádnými předtuchami, tím méně proroctvími. Také tím nemá být snad poukazováno na nějakou určitou osobu!

Všechny moje výklady jsou čistě věcného druhu, jsou vybudovány na lidsky logickém myšlení, přičemž se snažím neopustit pevnou půdu střízlivé důslednosti. Nezakládají se na mediálních projevech nebo podobných dějích. Proto však také vyžadují a strpí od každého čtenáře a posluchače, aby byly samostatně promyšleny. On musí se trvale zkoumat, zda je v tom může s přesvědčením následovat, nebo ne, má také přijmout jen to, co po všestranném vlastním osvětlení shledal za správné.

Bezmezernost se teprve ukazuje, když jsem dokončil ještě další množství přednášek.

Já sám nedám mnoho na proroctví, chopím se však někdy toho nebo onoho oznámení o tom, abych následuje takové myšlenky viděl, zda může v přirozeném dění dojít k nějakému odůvodnění. Neboť kde není tento případ, tam zamotá se do zmatku nezdravé fantazie.

Proto má každý čtenář vážně spolupřemýšlet, a tím pomoci k vyjasnění zmatku a odhalení fantazie. —

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024