Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

102. Úvodní slova (Der Ruf)

Hlas zachvívá se vesmírem!

Ponese jeho zvuk paprsek slunce do světa? Naroste ve třpytu hvězd? Přijme ho vítr bouře a povede ho k lidem nebo přijde v hukotu vod?

Hlas jest, od věčnosti do věčnosti! Každý lidský duch může ho zaslechnout, pokud chce!

A pochopit tento zvuk věčných zákonů ve stvoření, zesílit v něm a být si plně vědom všech lidských cest, k tomu má sloužit tento časopis, který s tímto sešitem vstupuje do existence.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024