Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

52. Je Abdrushin protivníkem astrologie?

OTÁZKA: Je Abdrushin protivníkem astrologie?

ODPOVĚĎ: Ne! Znám naopak velmi dobře vysokou hodnotu astrologie. Rovněž však také nedostatky nynějšího vědění o ní.

Z tohoto důvodu radím, těm mnohým, kteří se jí zabývají a jsou si velmi dobře vědomí nedostatků, aby je nikdy neupírali těm, kdo prosí o radu. Největší nebezpečí však spočívá opět jako skoro ve všem takovém — na straně publika přicházejícího si pro radu! Největší část z něj stává se tak úzkostlivě závislou, že se neodváží vůbec vzchopit k žádnému svobodnému rozhodnutí a tím sama sobě znemožní duchovní vzestup, duchovní zrání. Pravé astrologii bych velmi rád pomohl razit cestu k výšinám, které jí náleží.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024