Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

86. Velká bolest jde všemi zeměmi!

Matně tušíce stojí všichni lidé nyní před něčím nepochopitelným. Pokud ještě vůbec tuší, co znamená moci cítit. Volám ještě jednou ke konečnému probuzení z divokého víru nesnesitelně prázdné povrchnosti! Naposledy!

Klidně na to může být odpovědí posměch a výsměch. Brzy však nečekaně umlkne a neštěstí těžce spočine nade všemi posměváčky.

A když lidi konečně pozvolna uchopí úzkost, pak nechť se pokusí ještě jednou se očistit s úskoky přepěstovaného mozku. Nechť se spolehnou na školskou moudrost, na kterou se tak často odvolávali, nechť vezmou své řády, své tituly, pocty, slávu, lékaře, kazatele, soudce a státníky! Také všechno zlato a co se ještě jinak domnívají vlastnit! Nechť jdou také k těm, kteří se dávají falešně nazývat vůdci a proroky nebo jimi chtějí být —nechť je prosí o pomoc jako o důkaz jejich poslání — nic z toho nebude schopné změnit ani vlásek na tom, co přijít musí; neboť všechno pozemské vědění, všechna síla a moc lidí žije jen v jejich představách, před Bohem není ničím. Nyní bude smetena veškerá havěť temna! Rozbita každá lidská domýšlivost!

Těm několika však, kteří jsou ochotni naslouchat, budiž řečeno: Nákaza může řádit jen tam, kde se jí k tomu uvolní cesta. Povodeň nevystoupá ani o coul výše, než jí bylo předem určeno. Oheň z hlubin Země a z nebe nesmí šířit svou zkázu ani o stopu dál, než smí. Bouře se žene svou zcela určenou cestou. A když doposud pevná země zavrávorá, když se řítí hory, nové vystupují, když celé pruhy země obracejí se v trosky … nic neděje se bez pevného vedení Boží vůle! To vám zůstaň útěchou!

Letnice 1929

Abdruschin

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024