Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

104. Čistý bloud

OTÁZKA: I když jsem tak častokrát již viděl a slyšel operu „Parsifal“, tak zůstává ve mně přece vždy nejistota o pojmu „čistý bloud (Der reine Tor)“. Kdybych o tom měl zcela jasno, byl by snad dojem ještě silnější.

ODPOVĚĎ: Ve svých přednáškách o duchovních úrovních jsem také o tom již mluvil. Tyto přednášky ještě nebyly vytištěny, protože vyjdou později opět ve sborníku, avšak byly již dříve rozmnoženy.

U každého důkladně uvažujícího člověka musí zobrazovaná postava „čistého blouda“ vyvolávat nejistotu; neboť tato nejistota spočívá také v tom, že výraz, jakož i celé znázornění postavy je omyl, který jsem ve svých přednáškách odůvodnil.

V této odpovědi by to bylo zavedeno příliš daleko, a proto se spokojím s poukazem, že Parsifal „je čistá brána (das reine Tor)“, avšak nikoliv „čistý bloud (der reine Tor)“. V tom spočívá vše a vědění o tom dá vám také spolu s jinými pojmy klid. Parsifal je ve skutečnosti prostředníkem ke stvoření, tedy také k lidem, a je branou Pravdy a života pro všechna stvoření směrem dolů.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024