Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

91. Nepěkné myšlenky

OTÁZKA: Pokouším se žít podle Poselství Grálu. Často však na mne dorážejí nepěkné myšlenky, které vůbec nechci. Chci často dokonce opak. Nepěkné myšlenky se mi však potom vnucují tím zuřivěji a pak doslova hučí v uších. Pod tím mnoho trpím; neboť mne to mučí a málem klesám na mysli při otázce, jak k tomu všemu dochází, zda nejsem snad vnitřně špatný.

ODPOVĚĎ: Píšete přece sám, že jste jen jiného smýšlení, než chcete. Tudíž musí být vaše nitro lepší než vaše občasné myšlenky. Jistě budete také při tom vždy jednat tak, jak to chcete, ne jaké jsou vaše myšlenky. Kromě toho je jen málo lidí, kterým se to takto nestává. Nepotřebujete se tím nijak znepokojovat. Takové myšlenky, se kterými není v souladu vlastní chtění, mají malou sílu. Formy, které tím jsou vytvořeny, se opět velice rychle rozplynou, aniž by mohly způsobit škodu. Ovšem za předpokladu, že vy sám jim nepřivádíte stále znovu novou sílu skrze přílišné hloubání o tom. Věnujte těmto nežádoucím myšlenkám méně pozornosti, pak brzy samy od sebe nepřijdou. Jinak však pomáhá vroucí krátká modlitba.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024