Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

127. Snahy některých bývalých učedníků

OTÁZKA: Neví Abdrushin nic o neslýchaných snahách některých bývalých učedníků, které jsou namířeny proti němu a čím jsou tak mnozí stoupenci obtěžováni zlými úmysly? Nechce proti tomu něco podniknout?

ODPOVĚĎ: Nic nepodniknu, protože Bohem samotným bude v pravou chvíli každému dána odpověď! To nejsou žádná prázdná slova, nýbrž je to jistota.

Kromě toho potvrzují tito lidé skrze způsob svého jednání pravdu slov mého Poselství a zřetelně ukazují každému bdělému duchu, kterou cestou sami kráčí.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024