Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

88. Služba Grálu

OTÁZKA: Co je služba Grálu?

ODPOVĚĎ: Služba Grálu je plnění Boží vůle, bez ohledu na vůli lidskou a lidská přání. —

Pojem „služba Grálu“ nesmí být svévolně rozšiřován. Stoupenec Poselství Grálu nestojí také současně ve službě Grálu; neboť on získává osobní užitek z Poselství pouze pro sebe, aby nalezl cestu ke Světlu a šel po ní. Tím přijde do říše Boží, aniž by se při tom mohlo hovořit o službě Grálu.

Samotná služba Grálu vyžaduje mnohem více. Zůstává sice mnohým lidským duchům k tomu otevřená cesta, avšak jen několika je nakonec dopřáno tohoto cíle skutečně dosáhnout. Dokonce i pro v čistě duchovní říši již přebývající lidské duchy je hrad Grálu ještě tak velice vzdálen, že se to nedá pozemsky představit. Jedině „vzdání se sebe sama“ správně uchopené je krokem, o kterém se mnozí lidští duchové domnívají, že ho již snad učinili, avšak … žije to jen v jejich klamných představách. Vzdání se sebe sama není vůbec žádným rozpuštěním se nebo vstoupením do orientálně míněné, zasněné nirvány, nýbrž je to nejsilnější plně sebevědomá činnost, kterou si lze představit, nejvyšší stupeň osobní činnosti. Něco zcela, zcela jiného, než si pohodlní lidští duchové představují. Tento stav jde vysoko nad nynější lidské chápání. Ze všeho doposud o tom vymyšleného lze přijmout asi pravý opak, aby se vystihlo to správné. Avšak čtenáři se mají spokojit s tím, že nalezli cestu ke Světlu a mohou stoupat vzhůru. Již to je vytoužená blaženost, to nejvyšší, oč může skutečně dobrý člověk usilovat. Je to koruna lidského života.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024