Odpovědi na otázky

od Abdrushina



Obsah

107. Existuje „prozřetelnost“?

OTÁZKA: Existuje „prozřetelnost“, nebo se učení o ní jako takové zrodilo jen z úsilí ulehčit lidstvu klesajícímu na mysli putování pozemským životem?

ODPOVĚĎ: Prozřetelnost není nic jiného než vzájemné působení, na jehož ostře předepsaných drahách stojí pomocníci, kteří dávají pomoc těm lidem, kteří jdou po své dráze správně. V tom spočívá také předurčení pozemské cesty. Prozřetelnost je vlastně pozdější účinek dřívějších rozhodnutí v prožití! Avšak člověk, který chce krátkozrace věřit jen na jeden pozemský život a nazývá tyto zákonům stvoření odpovídající pozdější účinky z tohoto důvodu prozřetelností, míní tím však vlastně jen působení na této cestě pro dobro chtějící lidi připravených pomocníků, přičemž se velmi často hovoří o „dobrotivé prozřetelnosti“.

Není tedy vůbec falešné, když se slovo „prozřetelnost“ používá, pokud si lidé o tom neučiní žádný falešný obraz. Ve skutečnosti je takzvaná prozřetelnost jen částí vlastního dění.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024