Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

14. Boží lidé

OTÁZKA: V novějších knihách je nejrůznějším způsobem poukazováno na to, že jednou přijde čas Božích lidí, dokonalých ušlechtilých lidí. Je to čas tisícileté říše?

ODPOVĚĎ: Přijde ne čas Božích lidí, nýbrž čas Božího člověka! Zde spočívá omyl opět v pokusu zevšeobecnění doposud nepochopeného osobního zaslíbení.

Nikdy nebudou moci existovat Boží lidé kromě jediného, který vyšel od Boha (přednáška Světové dění). Nejdokonalejší ušlechtilí pozemští lidé mohou být v nejvyšším zdokonalení z přirozenosti věcí jen lidé ducha, nikdy však Božího.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024