Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

115. Osud Inků

OTÁZKA: Znám dějiny Inků, „synů slunce“. Tito byli dobromyslní, a přece nalezli tak strašlivý konec skrze pověstného Pizzara. Lpěla na tomto lidu tak těžká karma, že ji při své čistotě a dětskosti nemohli odčinit symbolicky? Jak lze objasnit při jejich bezstarostném životě hrůzy, které na ně padly?

ODPOVĚĎ: Velice jednoduše! S bezstarostností, ve které Inkové žili, byli by došli k zastavení! Cítili se při tom dobře a neměli žádné nutkání dobrovolně se rozvíjet dál.

Žili jako bezstarostné ovce. Avšak na Zemi se nacházeli také ještě jiní lidé, kteří se již poddali zhoubnému vlivu nadvlády rozumu a tím se podobali vlkům. Avšak jak známo ovce nemohou žít bezpečně mezi vlky.

Kromě toho si tazatel musí ujasnit, že ne všechny těžkosti musí být následky existující karmy; neboť také karma musela mít přece někdy svůj počátek.

Každý čtenář mého Poselství ví, že se také dnes ještě vedle běžící karmy každou hodinu nejen uvolňují karmická vlákna, nýbrž se stále navazují také nová.

Tak navázali tito zlovolní lidé, kteří přepadli Inky, novou karmu, zatímco Inkům při tom navzdory pozemským těžkostem vznikl užitek; neboť se stali bdělými, aby se duchovně i pozemsky mohli dále vyvíjet!

Z této události může se lidstvo opět poučit, že je povinností lidí být vždy bdělými. Duchovně a pozemsky. Pozemský člověk může duchovně stát sebevýše, může žít ve Světle co nejlépe, není-li však při tom také současně pozemsky bdělý, zapomíná-li na své pozemské okolí, ve kterém přece má žít jako pozemský člověk, nechce-li ho dbát, nýbrž žije zde na Zemi jen duchem, tak utrpí, musí utrpět škodu, protože poskytuje pak zlovolným bližním volný průchod. Nechává tedy růst slabosti svých bližních a jejich chyby a dává jim dokonce ještě příležitost se v tom vyřádit. To je falešné!

Poukázal jsem také v Poselství výslovně na to, že na Zemi má jít pozemské s duchovním ruku v ruce.

Bdělost je tou nejlepší ochranou a nejostřejším bojem!

To je pro každého pozemského člověka důležité.

V bdělosti může být již mnohé zlo odvráceno, dříve než dojde k útoku. To je pravý boj, jaký je ve smyslu Boží vůle vyžadován. Tak mají bojovat všichni: v neochvějné bdělosti a skrze ni!

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024