Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

26. Dar a prostředník

Dostávám často dopisy upřímných díků, které ve mne vzbuzují velikou radost. Avšak vážně hledající, který se skrze přednášky stal nalézajícím, může za to směřovat svůj dík jen k Bohu samotnému. Jestliže mohu být prostředníkem, není to přece dar ode mne. Bez Boha nejsem ničím a bez Něj bych nemohl nic dát.

Jako příklad chtěl bych uvést jen následující: Jestliže je člověku skrze služebníka předán dar, tak neděkuje služebníkovi, nýbrž dárci samotnému. Nejinak zde. Jestliže je mi dopřáno čerpat z pramenů, které jsou mnohým jiným uzavřeny, tak mám přece já sám největší příčinu k tomu, poděkovat tomu, kdo mi to umožnil!

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024