Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

56. Poznání inkarnací z fotografií

OTÁZKA: Je možné, aby lidé na základě fotografií mohli vidět předchozí nebo pozdější inkarnace?

ODPOVĚĎ: Zajisté. Avšak ne bez určitého omezení. Bude to těžké u takových osob, které byly nějakým způsobem přímo zapojeny do velkých světových událostí (tedy není to míněno jen pouze pozemsky); neboť tito stojí pod obzvláště silnými proudy, které vidoucí matou nebo kalí jejich pohled, možná mu také k jeho vlastnímu prospěchu znemožňují se přiblížit. Mne samotnému je známa taková dáma, která se tím zaobírá, o které jsem také přesvědčen, že to s touto svou schopností bere neobyčejně vážně, pod neustálou sebekritikou. Existuje však tak mnoho druhů těchto schopností, že příležitostně o tom někdy napíši zvláštní pojednání. —

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024