Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

40. Rukopisy (Oznámení nakladatelství)

Rukopisy: Nepřichází do úvahy jen práce o všech oblastech umění a vědy, jakož i praktického života, nýbrž o všem ve stvoření. Avšak je nutno počítat s tím, že devadesát procent zásilek bude odmítnuto, protože „Volání“ si musí udržet pevné, jednotné vedení v zájmu čtenářů. Nemá tedy být následkem vrácení nikdo dotčen ani tím nemá být označena bezcennost práce. Ke slovu přijdou ve „Volání“ jen skuteční znalci s vlastními myšlenkami, které poslouží k vedení. Žádní polovičatí, kteří si jen vypůjčují a tomuto vypůjčenému se pokouší dát novou tvář skrze záplavu slov. Právě tak senzacechtiví, kteří se neštítí vrhnout se do osobních nevraživostí; neboť tito nepřinášejí žádné hodnoty.

Vážná věcnost je základní podmínkou, která také při největší ostrosti zůstává ušlechtilou. Nemá snad také něco šetřit, nemá se zaleknout před úderem zničení tam, kde je nutné vyhubit plevel oklamání, který skrze přebujení zakryl bránu volného rozhledu. Avšak tato věcnost musí mít ostrost ve skutečném vědění, které spočívá neomylně v klidném, jasném usměrnění nedostatků a odhaluje slabiny dnešní doby, nepoukazuje na to však urážlivě a aniž by za to nabídla co lepšího.

Všední rukopisy proto prosím nezasílat. Nakladatelství spíše připustí přikročit k odkladu vydání, než aby sešit „naplnilo“. Z tohoto důvodu nebudou také čtenáři všeobecně voláni ke spolupráci, avšak se výslovně prosí, aby posílali otázky, když jim nebude něco jasné a srozumitelné.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024