Ve Světle Pravdy

Poselství Grálu od AbdrushinaObsah

73. Velká kometa

Vědoucí mluví již řadu let o příchodu této obzvláště významné hvězdy. Počet těch, kteří ji očekávají, neustále vzrůstá; její předzvěsti se čím dál více hromadí, takže ji lze ve skutečnosti také snad brzy očekávat. Avšak co vlastně znamená, co přináší, odkud přichází, to není ještě vysvětleno správně.

Tuší se, že přinese převraty pronikavého druhu. Avšak tato hvězda znamená víc.

Může být nazývána Betlémskou hvězdou, protože je zcela stejného druhu, jako byla ona. Její síla saje vodu vysoko vzhůru, přináší živelné pohromy a ještě více. Země se třese, když ji obejmou její paprsky.

Od událostí v Betlémě nebylo tu nic podobného. Jako Betlémská hvězda vypravila se i tato z věčné říše čistě duchovního v době, aby došla na této zemi k působení právě, když mají nadejít léta duchovního osvícení nade vším lidstvem.

Hvězda má svou cestu v přímé linii od věčné říše až k této světové části. Její jádro je naplněno vysokou duchovní silou; zahaluje se hmotností a tím se stane viditelná také pozemským lidem. Jistě a neochvějně sleduje kometa svou dráhu a bude v pravou hodinu na té úrovni, jak to bylo již před tisíciletími předurčeno.

První bezprostřední účinky začaly již v posledních letech. Kdo to nechce vidět a slyšet, kdo necítí jako směšné stavět všechno to mimořádné, co se již stalo, jako něco všedního, tomu přirozeně není pomoci. Chce si buď ze strachu hrát na pštrosa nebo je zatížen nejhorší omezeností. Oba druhy musí se klidně nechat jít jejich cestou a jejich snadno vyvratitelným tvrzením se lze jen usmívat. Vědoucím by však mohlo být také řečeno, kam udeří první silné paprsky. Avšak protože paprsky postupně obepnou celou zemi, tak by nemělo žádného účelu mluvit o tom podrobněji. Potrvá to léta až k tomuto bodu a léta, než se země opět z jejího vlivu uvolní. A pak bude očištěna a osvěžena v každém směru, k požehnání a k radosti obyvatel. Nikdy nebyla země krásnější, než bude potom, a proto má každý věřící hledět s tichou důvěrou do budoucnosti a nelekat se toho, co také má přijít v nejbližších letech. Jestliže dovede důvěřivě vzhlížet k Bohu, nestane se mu žádné utrpení. — —

Poselství Grálu od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024