Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

116. Osočování

OTÁZKA: Je mi nápadné, že právě proti Abdrushinovi jsou podnikány stále nové a nové útoky s takovou nenávistí, jejíž způsob a druh musí na vzdělané a myslící lidi působit skutečně odpudivě. Nezažil jsem to jen u různých sekt, nýbrž jsem to nyní musel vidět také u církví.

Dává mi to proto hodně k přemýšlení, protože takové jednání ukazuje vlastně pravý opak křesťansky vzorného života, jak by to mělo především bezprostředně k církvím náležet a od sloužících lidí v ní to očekávat a muselo se to požadovat, jestliže se má věřit v pravost jejich slov a učení.

V žádném případě to není podle učení Syna Božího Ježíše, na kterém jsou přece křesťanské církve postavené, které je pevnou oporou pro každého křesťana , který to myslí vážně se svým křesťanstvím. Jak lze pochopit, že se dějí tyto věci, které přece skrze svůj druh musí otřást celou základní stavbou? Nebo uvažuji v tom nějak falešně?

ODPOVĚĎ: V této otázce přece již spočívá dosti zřetelně i odpověď. Je to míněno zcela logicky a nepotřebuje to žádné další vysvětlení. V celých světových dějinách to byli prokazatelně vždy jen představitelé vládnoucího náboženství, kteří bojovali proti těm, kdo hledali Pravdu, a proti nositelům Světla, jakmile tito překročili hranice dané náboženskými předpisy, aby se přiblížili Pravdě.

Těmto důkazům světových dějin nemůže nikdo odporovat a ani Synu Božímu Ježíši samotnému nevedlo se jinak, což je všeobecně známo. Kdyby dnes opět přišel, tak by se mu opět vedlo přesně tak, jen přizpůsobeně nynějším poměrům. To dokonce nejednou oznamovali i duchovní v plné poctivosti z kazatelen a snad také každý člověk, který zná lidi a jejich zvyklosti, neočekává nic jiného.

Avšak způsob takových útoků, lhostejno, zda nastanou skrytě nebo otevřeně, může vždy jen charakterizovat dotyčné osoby, od kterých to vychází, které přece také zůstávají zodpovědnými vůči Božím zákonům, které se samočinně musí v každém případě nakonec proti nim projevit. Jedině provádějící osoby označí druh a způsob a vtiskne jim odpovídající pečeť. Tazatel tím však nemá obviňovat samotné církve jako celek.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024