Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

112. Nepoznávání Božího působení

OTÁZKA: Čím to je, že tak mnoho lidí nemůže poznat působení Boží ve stvoření, nýbrž žijí tak, jako by Bůh neexistoval?

ODPOVĚĎ: Protože se takoví lidé neotvírají! Patří však k tomu již dosti veliká dávka otupělosti, když člověk nemůže ve stvoření vidět vyšší působení. Avšak takový stav není neschopností lidského ducha, nýbrž pouze povrchností nebo leností! Oni sice jedí a pijí a myslí na získávání pozemských výhod, avšak nezeptají se ani na okamžik, odkud přichází původ a udržování krásného stvoření, k němuž sami patří. Berou a užívají si, aniž by chtěli vypátrat dárce.

Takoví lidé platí před Stvořitelem za méně než zvířata, protože oni na rozdíl od zvířat v sobě nesou možnost poznání a jsou jen příliš pohodlní využít tuto zvláštní schopnost. To se jeví jako ostré a tvrdé, avšak odpovídá to skutečnosti. Jsou to ve skutečnosti povaleči, trubci ve stvoření, i když platí mezi pozemskými lidmi za pilné a význačné.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024