Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

110. Skupinová duše

OTÁZKA: Co se rozumí pod skupinovou duší? O tomto označení jsem četl často v mnohých knihách, avšak nikdy jsem pro to nenalezl skutečné vysvětlení, které by mohlo podat správný obraz tohoto pojmu.

ODPOVĚĎ: S touto otázkou je ovšem dotčen bod, k jehož vysvětlení by náležela celá série přednášek, což přirozeně nelze učinit v rámci jedné jednoduché odpovědi na otázku.

Přesto chci tuto záležitost alespoň vymezit ve velkých rysech. Nejlepší bude, když to hned spojím s jinou položenou otázkou, která tedy zní:

„Mají kromě lidí duše také zvířata, rostliny atd., které prochází vývojovým pochodem, a jak je to při jejich odloučení?“

Na to lze říci, že ve stvoření není nic, co by mohlo setrvat bez vývoje; neboť to nepřipustí zákon pohybu. Tak vyvíjejí se také duše zvířat, které pocházejí ze zvláštního druhu bytostného kruhu, který jako první obklopuje hmotnost.

Při tom nemohu jinak, než poukázat na mé přednášky o různých kruzích nebo úrovních stvoření, protože jejich znalost k možnosti pochopení této odpovědi bezpodmínečně patří a nemůže být dán úzce omezený obraz, poněvadž v těchto úrovních všechno je a zůstává v pohybu.

Tak vyvíjejí se více a více na Zemi duše zvířat, které pochází z nejspodnějšího kruhu bytostného a nejsou duchovní podstaty. Proto jsou podrobeny také odpovídajícím změnám.

V počátečních stupních navracejí se tyto duše při pozemském odloučení ke skupinové centrále, nebo lépe řečeno jsou touto přitahovány, přičemž opět ztrácí svou formu a vchází do ní. Není jen jedna skupinová centrála, nýbrž existují centrály pro každý stupeň zralosti. Také zde spojuje se všechno poslušno zákona stejného druhu dohromady, do odstupnění příslušné zralosti.

Avšak při vyšším vývoji zvířecích duší zůstává po pozemském úmrtí forma duše existovat vždy déle trvající čas a může se pak také opět inkarnovat, aniž by musela odejít do skupinové centrály.

Při tom je oddanost, věrnost nebo láska poutající silou, která v touze udržuje formu pohromadě.

Pojem „skupinová duše“ zahrnuje druhy nízké bytostnosti, ze které se uvolňují duše zvířat, aby se po hrubohmotném úmrtí tam opět zase vrátily, protože jsou shromaždišti přitahovány. Je to podle lidských pozemských pojmů beztvará hmota, ze které se uvolňují části přijímajíce formy jako duše a vracejíce se zpět formu ztrácejíce opět se v ní rozplynou.

Ve skutečnosti však sestávají tyto skupinové duše z mnohých vzájemně se prolínajících trvale se měnících nejasných útvarů.

Vysvětluji to jen tímto způsobem, abych o tom podal přibližný pojem, protože bližší pochopení vyžaduje četbu mých přednášek.

Jen jedno nechť je k tomu uvedeno: Právě zmíněné duše mají jen tvorové, kteří se mohou pohybovat z místa, jako zvířata, čímž mají možnost vlastní ochrany.

Rostliny a horniny však nemají žádnou vlastní duši, nýbrž tvoří jen obydlí pro bytostné tvory jako elfy atd., kteří se z nich mohou libovolně vzdálit, aniž by cítili bezprostřední bolest, pokud je jejich obydlí narušeno.

Tito bytostní tvorové pečují a starají se o jim svěřená obydlí, která se nemohou samostatně pohybovat z místa, budují a živí je skrze záření, což se pak lidskému zraku jeví jako samostatný život těchto rostlin.

Jestliže bych chtěl jít do podrobností, musel bych o tom napsat knihu, což se přece také stane, až k tomu přijde čas. Tak se musíte prozatím spokojit s tímto krátkým přehledem.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024