Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

103. Pocity méněcennosti

OTÁZKA: Mám snad poněkud zvláštní otázku, avšak doufám, že obdržím odpověď, protože tak mnoho lidí o tom mluví a, jak jsem mohl pozorovat, velmi často se tím trápí a jsou tím tísněni: Co vlastně jsou pocity méněcennosti?

ODPOVĚĎ: Protože tato otázka je všeobecného zájmu, má být na tomto místě zodpovězena. Komplexy méněcennosti, jak se to tak hezky nazývá, se vyskytují tam, kde se duch nemůže volně rozvinout. Je to dokonce v mnoha případech důkaz o tom, že takový člověk je duchovně silnější, než jak se může projevit, a proto trpí pod tlakem neznámé mu překážky. Přečtěte si mé pojednání: „Tajemství krve“, které vychází v tomto sešitě. Z toho můžete vyrozumět mnohé, co se právě týká této otázky.

Avšak existuje pro to ještě jiná příčina, u které lze jen málo pomoci: je to lenost ducha! Ten mohl by se u mnohých lidí již sám překonat k tomu, aby odhodil tlak, pokud by jen chtěl. Avšak k tomu je příliš pohodlný a chtěl by, aby to udělali druzí. Kromě toho se cítí postupem času ve své okázalosti v podstatě celkem dobře a něco by mu chybělo, kdyby chtěl tlak od něj ustoupit. Chce být litován, žádá sice leckde o radu a pomoc, byl by však málo vděčný tomu, který by ho od navyklého tlaku mohl skutečně osvobodit.

Prvnímu druhu lze bezpodmínečně pomoci, avšak tomu druhému nikoliv, protože to sám ve skutečnosti nechce.

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024