Odpovědi na otázky

od AbdrushinaObsah

16. Teosofové

OTÁZKA: V mnoha vydáních denního tisku upozorňují teosofové na Inda Krišnamurtiho jakožto očekávaného velikána. Co k tomu říkají Listy Grálu?

ODPOVĚĎ: Nic! Na to došlo z různých zemí již mnoho dotazů. My však v principu odmítáme přistupovat k záležitosti nějakého sdružení nebo k tomu poskytovat nějaké mínění. Stojíme zcela vzdáleni dotyčnému hnutí. Kdo z Pravdy přichází a vážně hledá, také pozná, když k němu Pravda promlouvá!

Odpovědi na otázky od Abdrushina


Obsah

[Poselstvi Grálu od Abdrushina]  [Doznívání I a II]  [Odpovědi na otázky]

kontakt

Translation © Jaroslav Peroutka, 2012 - 2024